O nas - Tak produkujemy

Nasz jęczmień browarniczy przetwarzamy w klasyczny sposόb:

Składowanie jęczmienia: 12.000 ton w silosach i składowanie na powierzchniach płaskich od 50 t do 1500 t.
Namaczanie:

w stożkowej pneumatycznej skrzyni na  30 ton jęczmienia.


Kiełkowanie:

w metalowych skrzyniach na 60 ton jęczmienia.

Suszarnia:

w trzech suszarniach o dużej mocy z wykorzystaniem energii cieplnej.

Składowanie słodu : 3.000 ton w silosach, od 70 t do 800 t

Kontrola jakości: dla sprawdzenia jakości wyprodukowanego słodu posiadamy własne laboratirium.